top of page
logo.jpg
Powwow_logo_edited.jpg

Powwow Arkitekter er et lite arkitektkontor med fokus på dialog som et verktøy

for å undersøke arkitektonisk potensial i alle typer prosjekter. Som kontor søker

vi prosjekter som utforsker temaer som transformasjon, fellesskap og bærekraft. Arbeidet vårt spenner fra små gerillaprosjekter til store boligkomplekser.

powwow

/ˈpaʊwaʊ/             noun           1.2.   a conference or meeting for discussion,                                                            especially among friends or colleagues.

Prosjekter
bottom of page