Powwow Arkitekter er et lite arkitektkontor med fokus på dialog som et verktøy

for å undersøke arkitektonisk potensial i alle typer prosjekter. Som kontor søker

vi prosjekter som utforsker temaer som transformasjon, fellesskap og bærekraft. Arbeidet vårt spenner fra små gerillaprosjekter til store boligkomplekser.

powwow

/ˈpaʊwaʊ/             noun           1.2.   a conference or meeting for discussion,                                                            especially among friends or colleagues.

 

Guerilla garden

Powwow Arkitekter AS

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

  • Facebook
  • Instagram