Bekkegata tun

Bekkegata tun er et utviklingsprosjekt for utbygger i sentrumsområdet til Hønefoss. I lys av kommunes ønske om fortetting i sentrumsnære områder, tilrettelegger prosjektet for 10 nye boliger mellom 160-220m2. Eiendommen ligger langs Randelva ca. 10 min utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde.

År: 2019 -

Hvor: Hønefoss

Hva: Bolig

Størrelse: 2000m2

Status: Regulering

Powwow Arkitekter AS

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

  • Facebook
  • Instagram