BEKKEGATA TUN

Bekkegata tun er et utviklings prosjekt for utbygger i sentrumsområdet til Hønefoss.I lys av kommunes ønske om fortetting i sentrumsnære områder tilrettelegger prosjektet for 10 ny boliger mellom 160-220m2.

Eiendommen ligger langs Randelva ca 10 min utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde.

År: 2019 -

Hvor: Hønefoss

Hva: Bolig

Størrelse: 2000m2

Status: Regulering

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo