top of page

Bekkegata tun

Bekkegata tun er et utviklingsprosjekt for utbygger i sentrumsområdet til Hønefoss. I lys av kommunes ønske om fortetting i sentrumsnære områder, tilrettelegger prosjektet for 10 nye boliger mellom 160-220m2. Eiendommen ligger langs Randelva ca. 10 min utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde.

År: 2019 -

Hvor: Hønefoss

Hva: Bolig

Størrelse: 2000 m2

Status: Regulering

PERSPEKTIV_edited_edited.jpg
Snitt%20bebyggelse_edited.jpg
A20-2%2520Plan%2520U_edited_edited.jpg
bottom of page