Guerrilla Garden

At Vålerenggata 2B, Oslo, the last tree on the site was to be removed in favour of an additional parking space. One of the residents in the housing association opposed this and so exchanged their own parking space for the area under the tree. A place where you can take a rest in the shade of the tree, get soil between your fingers or eat your lunch. Easily available materials are used. Pallets are used for levelling and plant boxes provide growing space. Facing the street a bench has been built that passersby can rest on. A "non-place" has become a small urban space on the street that contributes to well-being as well as being a green contribution to the neighbourhood

I Vålerenggata 2B skulle det siste treet på tomta fjernes til fordel for en ny parkeringsplass. Dette ønsket ikke en av beboerne i borettslaget og byttet derfor sin egen parkeringsplass mot arealet under treet. Et sted hvor man kan ta seg en hvil i skyggen av treet, få jord mellom fingrene eller spise lunsjen sin. Enkle tilgjengelige materialer er brukt. Europaller er brukt for planering, og det er plantet i pallekasser. Mot gaten er det laget en benk som forbipasserende kan hvile seg på.Et ”ikke-sted” har blitt et lite byrom i gata som bidrar til trivsel i tillegg til  å være et grønt bidrag til nabolaget. 

Year: 2019

Where: Vålerenga, Oslo

What: Garden

Status: Built

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo