top of page

Heggedalsveien

Tomannsboligen ligger i en skråning med utsikt ut mot Gjellumvannet i Asker.  Utbygger var opptatt av å få et stort salgbart areal inn på tomten uten at det virket for stort i det kuperte terrenget. Byggingsvolumene er forskøvet og terrassert i skrenten for å holde bygningens høyde lav.

År: 2018

Hvor: Heggedal, Asker

Hva: Tomannsbolig

Størrelse: 500 m2

Status: Bygget

Year: 2018

Where: Heggedal, Asker

What: Housing

Size: 500 m2

Status: Finished

Byggingsvolumene er forskøvet og terrassert i skrenten for å holde bygningens høyde lav.

snitt.jpg
bottom of page