top of page

Tomten på Brønnøya består i hovedtrekk av to ulike topografier. Et naturlandskap som strekker seg fra strandlinjen opp mot et høydedrag, og en planert del som strekker seg helt inn mot veien. Fritidsboligen er tenkt plassert i randsonen mellom gressplenen og naturlandskapet opp langs skråningen fra gressplenen. Dette gjør at inngangspartiet til fritidsboligen får adkomst fra den opparbeidede plenen, mens oppholdsrommene i etasjen over, vender ut mot naturlandskapet og utsikten.

Hovedvolumets tak og ytterkledning er planlagt med sorte korrigerte stålplater. Den blir båret av en åpen trekonstruksjon som delvis er bygget inn. Dette vil få bygningen til å framstå som en én-etasjes bygning som står på påler over terrenget. På denne måten vil vi kunne minimere byggets fotspor og redusere inngrepet i naturlandskapet. 

Pilodden

År: 2020

Hvor: Asker

Hva: Fritidsbolig

Størrelse: 89 m2

Status: Bygget

Fritidsboligens estetikk er inspirert av båthusene som man finner i hele Oslofjorden. Et enkelt langstrakt bygningsvolum med saltak og materialer som tåler vær og vind.

Foto av Alexander de Cuveland

019-8.jpg
2. plan_crop3.jpg
2. plan_crop2.jpg
perspektiv5_crop.jpg
perspektiv6_crop.jpg

Illustrasjon

bottom of page