Pilodden cabin

Tomten på Brønnøya består i hovedtrekk av to ulike topografier. Et naturlandskap som strekker seg opp fra strandlinjen opp mot et høydedrag og en planert del som strekker seg helt inn mot veien. 

Fritidsboligen er tenkt plassert i randsonen mellom gressplenen og naturlandskapet opp langs skråningen fra gressplenen. Dette gir at inngangspartiet til fritidsboligen får adkomst fra den opparbeidede plenen, mens oppholdsrommene i etasjen over, vender ut mot naturlandskapet og utsikten.

Fritidsboligens estetikk er inspirert av båthusene som man finner i hele Oslo fjorden. Et enkelt langstrakt bygningsvolum med saltak og materialer som tåler vær og vind.

Hovedvolumets tak og ytterkledning er planlagt med sorte korrigerte stålplater. Den blir båret av en åpen trekonstruksjon som delvis er bygget inn. Dette vil få bygningen til å framstå som en et etasjes bygg som står på påler over terrenget. På denne måten vil vi kunne minimere byggets fotspor og redusere inngrepet i naturlandskapet. 

Year: 2018 -

Where: Pilodden 11, Brønnøya

What: Cabin

Size: 89 m2

Status: Under construction

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo