Spydeberg Kulturstasjon

Vi har sett på mulighetene for å transformere tomme stasjonsbygninger og godshus. Som lokale kulturstasjoner kan bygningene fungere som et viktig møtested mellom lokalsamfunn og jernbanenettet. Ideen Spydeberg Kulturstasjon er utviklet i samarbeid med Spydeberg Dampsag og andre lokale ildsjeler, og er det første av mange potensielle Kulturstasjon-prosjekter! 

Year: 2019 +

Where: Spydeberg, 

What: Cabin

Size: m2

Status: 

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo