La Vigne

Byggherre arvet en eldre låve (1700-tallet) med vingård av sin bestefar. Området ligger på en fjellside i nærheten av den historiske landsbyen Rodelle i Sør-Frankrike. Med mange reisedøgn i året, ønsket han å gjøre låven til et enkelt oppholdssted og studio. Det nye volumet planlegges plassert midt i den gamle låven med avstand til eksisterende steinmur på alle sider. Dette gir god mulighet for å gjøre kontinuerlig vedlikehold på den eksisterende låven. Volumet hviler på eksisterende trebjelker. En teknisk kjerne deler de to hovedrommene: soverom/studio og kjøkken/spiseplass. Trappen gir adgang til det nye taket for både opphold og vedlikehold av eksisterende tak.

Situated on the hillside of a volcanic crater surrounding the historical town of Rodelle, south of France. An old barn (1700) and a vineyard was given to our client as inheritance from his grandfather. Traveling most of the year the client was in need of a base, and wanted the barn to be a cabin and a studio.The new cabin will be placed in the middle of the old building, on top of the existing wooden beams, not touching the existing stone walls. This secures access to the existing construction for maintenance and repair. A technical core divides the two main rooms: bedroom/studio and kitchen/dining. The staircase gives access to the rooftop for both recreation and roof repair. 

Year: unbuildt

Where: Rodelle, south of France

What: Cabin

Size: 36 m2

Status: 

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo