Villa Hornsletten

Villaen, som nå er under oppføring, ligger i et etablert villastrøk i Ski. Den koneformede tomten skråner ned mot en skoglund, og huset er plassert i tomtens nordlige del for å gi plass til en så stor hage som mulig mot sør. Byggets form er gitt av tomtens avgrensning og åpner seg ut mot hagen. Bygningsvolumet er brutt opp for å tilpasse seg omliggende bebyggelse. 

År: 2017 +

Sted: Nybrottveien, Ski

Hva: Bolig

Størrelse: 400 m2

Status: Under bygging

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo