top of page

Villa Ski

Villaen, som nå er under oppføring, ligger i et etablert villastrøk i Ski. Den koneformede tomten skråner ned mot en skoglund, og huset er plassert i tomtens nordlige del for å gi plass til en så stor hage som mulig mot sør. Byggets form er gitt av tomtens avgrensning og åpner seg ut mot hagen. Bygningsvolumet er brutt opp for å tilpasse seg omliggende bebyggelse. 

År: 2017 +

Hvor: Nybrottveien, Ski

Hva: Bolig

Størrelse:  400 m2

Status: Under bygging

Den koneformede tomten skråner ned mot en skoglund, og huset er plassert i tomtens nordlige del for å gi plass til en så stor hage som mulig mot sør.

013 8.jpg
2F0872D9-8F8E-4A24-8AB5-57DCB0D3C3AF-71B
Snitt-01.jpg
Plan-01.jpg
771F209D-6D49-4B82-9A6A-8A09E2B30223-7C2
2F0872D9-8F8E-4A24-8AB5-57DCB0D3C3AF-71B
627D86CF-C77E-43BE-B763-9364BACA827B-D7B
bottom of page