top of page

Røyken tun

Katrineåsveien 2 ligger i enden av et boligfelt i området Bjørnstad i Røyken, og grenser til landbruksområde. Tomannsboligene er orientert på tomten slik at innsyn begrenses, men samtidig gir gode lysforhold til alle boligene. Hver bolig har tilgang til et stort felles ute-oppholdsareal, privat hage og veranda.

År: 2019 +

Hvor: Bjørnstad, Røyken

Hva: To tomannsboliger

Størrelse: 155 m2 per enhet

Status: 

Tomannsboligene er orientert på tomten slik at innsyn begrenses, men samtidig gir gode lysforhold til alle boligene.

013 8.jpg

Illustrasjon

PERSPEKTIV1_b_nettside.jpg
D-1_Utomhusplan-01.jpg
PERSPEKTIV2_nettside.jpg
PERSPEKTIV_inne_nettside.jpg
bottom of page