Røyken tun

Katrineåsveien 2 ligger i enden av et boligfelt i området Bjørnstad i Røyken, og grenser til landbruksområde. Tomannsboligene er orientert på tomten slik at innsyn begrenses, men samtidig gir gode lysforhold til alle boligene. Hver bolig har tilgang til et stort felles ute-oppholdsareal, privat hage og veranda.

År: 2019 +

Hvor: Bjørnstad, Røyken

Hva: To tomannsboliger

Størrelse: 155 m2 per enhet

Status: 

Tomannsboligene er orientert på tomten slik at innsyn begrenses, men samtidig gir gode lysforhold til alle boligene.

Illustrasjon

Powwow Arkitekter AS

Schweigaards gate 34 C

0191 Oslo

powwow@powwow.no

+47 988 80 689

  • Facebook
  • Instagram