top of page
IMG_7977_edited_edited.jpg

Powwow Arkitekter er et lite arkitektkontor med fokus på dialog som et verktøy

for å undersøke arkitektonisk potensial i alle typer prosjekter. Som kontor søker

vi prosjekter som utforsker temaer som transformasjon, fellesskap og bærekraft. Arbeidet vårt spenner fra små gerillaprosjekter til store boligkomplekser.

powwow

/ˈpaʊwaʊ/             noun           1.2.   a conference or meeting for discussion,                                                                     especially among friends or colleagues.

Nikolaj Zamecznik - Master i arkitektur / Partner / Daglig leder

+47 988 80 689 / nikolaj@powwow.no

Francois Xavier Pons - Master i arkitektur / Partner 

+47 952 22 802 / francois@powwow.no

Ragnhild Osbak - Master i arkitektur 

+47 469 50 320 / ragnhild@powwow.no

Helene  Farmer-Ohlsen - Master i arkitektur 

+47 400 72 514 / helene@powwow.no

Ahmed Abdu - Master i arkitektur 

+47 455 03 129 / ahmed@powwow.no

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

bottom of page