top of page

Tolpinrud torg

Tolpinrud torg er utviklet rundt en nærbutikk i 1. etasje og med fem bygningskropper med bolig plassert oppå og rundt. Bygningsvolumene er skalert ned til 3 etasjer mot tilstøtende bebyggelser og trapper seg gradvis opp til maks 5 etasjer. Næringsvolumet er utformet som en base av mørk murstein og glassfasade ved butikkinngang. Boligbyggene er utformet med trekledning der hvert bygningsvolum har en valørforskjell i fargen som samsvarer med fargene til nabobebyggelsen og som underbygger at bebyggelsen er oppdelt i en skala som er tilpasset nabolaget. 

 

Utearealene er delt inn i to deler. En offentlig del med parkeringsplass til butikken og bydelstorg utenfor inngangen. Den andre delen er forbeholdt uteoppholdsareal til boligene. Det ligger oppå butikklokalet og på bakkeplan mot sørvest. Dette arealet ligger støyskjermet og har gode solforhold. Det er også planlagt å etablere utearealer mot nord med flott utsikt.

År: 2020 -

Hvor: Hønefoss

Hva: Bolig og dagligvare

Størrelse: m2

Status: Regulering

Billed 1-compressed flere træer.jpg
A10-2 Utomhusplan.jpg
Snitt A.jpg
A20-3 Plan 1. Etasje_Butikk.jpg
A20-4 Plan 2. Etasje.jpg
bottom of page